Felanmälan

Felanmälan fastighet/hissar

Felanmälan hanteras av SVEFAB
Webanmälan

Telefon 020-544 022.

Internet/Tv-Problem

TV signalen går över internet, så om internet inte fungerar, så fungerar inte heller TV:n

Teknikbyrån (Internet), Tel: 08 510 664 00 (val 1), e-post: info@teknikbyran.se

Sappa (Tv), Tel:0774-44 47 44, e-post: hej@sappa.se