HUSKURAGE i Brf Tallbacken

Brf Tallbacken stödjer Huskurage.

Om Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det Huskurage.

Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.

Läs mer på http://huskurage.se/

Huskurage Brf Tallbacken

Policy Huskurage