Mäklarinfo

Föreningens stadgar: https://www.brftallbacken.se/om-foreningen/stadgar/

Årsredovisningar: https://www.brftallbacken.se/om-foreningen/arsredovisning/

Föreningens trivselregler: https://www.brftallbacken.se/om-foreningen/trivselregler/

I månadsavgiften ingår ett basutbud av TV-kanaler från Sappa (se mer under ”Om föreningen”) och Internet via fiber. Tillhörande nod får därmed ej demonteras. För frågor om ytterligare TV-kanalutbud, kontakta Sappa, se http://www.sappa.se.  För eventuella frågor om Internet, kontakta Teknikbyrån, se http://www.teknikbyran.se.

Föreningen ansvarar för brandvarnaren i hallen. Denna får inte inaktiveras eller plockas bort av medlem.

För mer information om föreningen, kontakta Bredablick Förvaltning AB

Telefon: 010-177 59 00

Mejl: maklare@bblick.se

Ansökan om medlemskap i föreningen skickas till:

Bredablick Förvaltning

Box 6083

102 32 Stockholm