Försäkringar och ansvar

Föreningen har en fastighetsförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt – Utökat skydd. Försäkringen är tecknad med Trygg-Hansa och gäller fr.o.m. 1 januari 2020.

Det är viktigt att du som medlem själv tecknar en hemförsäkring.

Vilken försäkring täcker vad?

När en skada som omfattas av försäkringen inträffar i din bostadsrätt kan det vara din bostadsrättsförsäkring eller bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring som ersätter det som har skadats. Vilken försäkring som kan ge ersättning beror på vad som har orsakat skadan och vilka delar av huset och lägenheten som har skadats.

När det är en ersättningsbar skada hjälper fastighetsförsäkringen normalt till med kostnaden för reparation av exempelvis husets stomme, tak, avlopp och vattenledningar. Din bostadsrättsförsäkring ersätter dig, förutsatt att det inte täcks av fastighetsförsäkringen, för de delar som du är underhållsansvarig för.

Vad täcker din hemförsäkring?

Det är din hemförsäkring som kan ersätta lös egendom som har skadats, såsom möbler och elektronik, och eventuella merkostnader. Exempel på merkostnad är tillfälligt boende om du inte kan bo kvar under reparationstiden.

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstilägg för samtliga lägenheter det innebär att du som medlem inte behöver teckna det tillägget till din hemförsäkring.

Vad är ett kollektivt bostadsrättstillägg?

Bostadsrättsföreningen kan komplettera sin fastighetsförsäkring med ett kollektivt bostadsrättstillägg som försäkrar samtliga bostadsrättslägenheter i föreningen. Tillägget försäkrar då även den del som bostadsrättshavarna normalt är underhållsansvarig för. Om något händer är det du som bostadsrättshavare som använder det kollektiva bostadsrättstillägget och du betalar självrisk, eventuella åldersavdrag och tilläggsarbeten på samma sätt som om du haft en egen privat bostadsrättsförsäkring.

Några av fördelarna: 

• Tryggare boende då alla boende i fastigheten omfattas av bostadsrättstillägget.

• Låg grundsjälvrisk 1 500 kr 

• Enkel skadereglering då en och samma skadereglerare kan reglera samtliga skador vid en skadehändelse i fastigheten och dessutom kan en och samma entreprenör ta hand om reparationerna.

• Förmånligare pris 

Villkor

Eventuell skada regleras efter Trygg-Hansas hemförsäkringsvillkor. Lär mer i Informationsblad – Tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Detta är endast en översiktlig information. Vill du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren går du in på http://www.trygghansa.se

I händelse av en vattenskada

Upptäcker du som medlem en vattenskada är det väldigt viktigt att du anmäler detta till föreningen omedelbart så att inte skadan förvärras.

Föreningen anmäler skadan till vårt försäkringsbolag och startar upp rivnings- och torkningsarbete omedelbart. När föreningen åtgärdat skadan som är kopplat till föreningens ansvar och fastighetsförsäkringen överlämnar vi det fortsatta arbetet till medlem.

Börja med att: 

  • Begränsa skadans omfattning.
  • Felanmäl skadan.
  • Meddela därefter föreningen att du har råkat ut för en skada och be att föreningen anmäler skadan till försäkringsbolaget.

Är orsaken inte helt klar ska föreningen göra en utredning och överlämna en besiktningsrapport som beskriver skadeorsak samt skadans omfattning.

Vilket ansvar har föreningen och du för underhåll och reparation av fastigheten?

Underhållsansvarig innebär att vara ansvarig för att reparera och stå för kostnader för att hålla fastigheten i gott skick. Enligt bostadsrättslagen är föreningen ansvarig att underhålla fastigheten om inte bostadsrättshavaren är underhållsansvarig.

Du som bostadsrättshavare är vanligtvis underhållsansvarig för lägenhetens inre. Vilket underhållsansvar du har i just din förening framgår av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Föreningen är vanligtvis ansvarig för reparationer efter brand eller vattenledningsskador. Är skadan orsakad genom vårdslöshet av dig eller någon du ansvarar för, är du reparationsansvarig. En vattenledningsskada är till exempel ett läckage från en trycksatt tappvattenledning, såsom rör fram till dricksvatten, toalett eller dusch.