Brandvarnare och brandsläckare/brandfilt

Varje lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare i hall- eller vardagsrumstak. Den har satts dit på uppdrag av styrelsen och får inte tas ned/tas bort!

Medlemmen ansvarar för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar, förslagsvis på brandvarnarens dag 1 december varje år. Om den inte fungerar eller signalerar att batteriet behöver bytas, ska styrelsen kontaktas.

Nytt batteri till föreningens brandvarnare bekostas av föreningen.

Batterier till eventuellt egna brandvarnare i din lägenhet bekostas inte av föreningen.

Brandsläckare och brandfilt

Det finns en brandsläckare och brandfilt innanför ytterdörren i föreningslokalen, samt en liten brandsläckare i föreningslokalens kök.