Rutin vid andrahandsuthyrning

Som medlem har du möjlighet att ansöka om att hyra ut din bostadsrätt i andrahand.

Andrahandsuthyrning definieras som när hela lägenheten hyrs ut, eller lånas ut, och man själv inte bor kvar under tiden. Till skillnad mot att hyra ut ett eller flera enskilda rum, medan man själv bor kvar, det kallas att ha inneboende, och kräver inte något tillstånd. Vi rekommenderar att ni även informerar styrelsen när ni har en inneboende under längre tid.

 • Du laddar ner blanketten Andrahandsansökan
 • Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas på ett tydligt och korrekt sätt.
 • Skicka ifylld blankett till:

Bredablick Förvaltning

Box 6083

102 32 Stockholm

Föreningen följer den lagstiftning och praxis som finns på området.

Giltiga skäl för att hyra ut i andrahand har ändrats de senaste åren, och är nu ganska generösa, enligt den praxis som utvecklats. Här följer de vanligaste skälen:

 • Arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Provboende med sambo
 • Tillfällig utlandsvistelse
 • Eget boende på vårdhem
 • Vård av anhörig
 • Uthyrning till närstående
 • I väntan på egen pension
 • Tid att sälja bostadsrätten

De tre sistnämnda är nya skäl, och kräver kanske viss förklaring:

Att hyra ut till närstående innebär att man får hyra ut till barn, syskon, eller föräldrar, och att det då i sig är ett godtagbart skäl. Gäller dock bara kortare tid, 1 år.

I väntan på pensionering innebär att man har rätt att köpa en bostadsrätt i förtid, några år innan man avser att flytta dit, och under tiden får lov att hyra ut den.

Man får numera även lov att hyra ut sin bostadsrätt viss tid medan man håller på att sälja bostadsrätten, kanske för att den är svårsåld. Gäller dock bara ca ½-år.

Att hyra ut enbart för att tjäna pengar (typ Airbnb) är inte tillåtet.

Hur länge får jag hyra ut?

En andrahandsuthyrning godkänns i första hand under max 1 år och kan maximalt godkännas i upp till 3 år beroende på skäl.

När det gäller dödsbo finns särskilda regler, kontakta styrelsen. 

Avgifter och ansvar

När en bostadsrättshavare ansökt och fått föreningens tillstånd att hyra ut tar föreningen ut en årlig avgift om 10 % av gällande prisbasbelopp. Hyr man ut 6 månader blir avgiften hälften av beloppet och hyr man ut 1 månad 1/12 o.s.v. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.

Avgiften läggs på den vanliga avgiften. Upphör uthyrningen faller också avgiften bort.

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättshavaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen.
Om något händer kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till bostadsrättshavaren. Det är då bostadsrättshavarens ansvar att säkerställa att problemet upphör.

Det är viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen. I det dagliga arbetet i föreningen kan det finnas tillfällen när styrelsen behöver prata med andrahandshyresgästen eller komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Är medlemmen inte nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andrahand, till exempel om han/hon befinner sig utomlands, är det lämpligt att bostadsrättshavaren utser en kontaktperson med fullmakt. Alltså en person som styrelsen kan kontakta om något händer och som har rätt att agera i medlemmens ställe.

Medlem kan verkställa andrahandsuthyrningen först efter att man fått ett godkänt beslut av styrelsen, så tänk på att ansöka i tid.

Får du avslag av styrelsen kan du få frågan prövad av hyresnämnden.

Det är viktigt att du inte hyr ut innan styrelsen eller hyresnämnden godkänt.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Vill du ha hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.