TV och Internet

I månadsavgiften ingår både Internet via bredband samt ett basutbud av TV-kanaler från Sappa via bredbandsnätet. Utöver basutbudet finns möjlighet att teckna olika kanalpaket via www.sappa.se

TV-kanalerna är digitala och till varje lägenhet finns en digital IP/TV Box Dialog för TV-sändningar via Sappa. Till boxen finns tillhörande fjärrkontroll, HDMI-kabel samt nätadapter. Boxen med tillbehör föreningen och ska lämnas kvar vid flytt.

Basutbud som ingår i månadsavgiften: