Underhållsansvar och när du ska renovera

Underhållsansvarig innebär att vara ansvarig för att reparera och stå för kostnader för att hålla fastigheten i gott skick. Enligt bostadsrättslagen är föreningen ansvarig att underhålla fastigheten om inte bostadsrättshavaren är underhållsansvarig.

Du som bostadsrättshavare är vanligtvis underhållsansvarig för lägenhetens inre. Vilket underhållsansvar du har i just din förening framgår av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Viktig information om du ska renovera

Vissa åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Våra olika hus har dessutom skilda förutsättningar beroende på om det är låg- eller höghus etc. Därför är det viktigt att alltid kontrollera med styrelsen först om vad som gäller för just din lägenhet och den åtgärd du planerar innan du sätter igång.

Ladda ner ansökan om renovering och mejla till info@brftallbacken.se eller lämna i brevlådan utanför Föreningslokalen.  Blanketten hittar du här: ansokan_renovering

Det finns möjlighet att få ersättning av föreningen för arbete med del av golvbrunn, under förutsättning att den flyttas för att följa ny byggnorm för våtrum. För att få ersättning så måste arbetet vara utfört av en behörig entreprenör och vara dokumenterat att det skett på ett fackmannamässigt sätt. Entreprenören måste även tillhandahålla erforderliga och giltiga certifikat.

För mer information kring renovering samt invändigt underhållsansvar i lägenheten, se föreningens stadgar och trivselregler. Kontakta styrelsen för mer information.